0 Artiklar €0.00

ANRIN avvattningsrännor

Med ANRIN avvattningsrännor kan man kontrollera stora mängder dagvatten. Rännorna kan användas både för att samla in och för att lagra dagvatten. Avvattningsrännorna finns i många olika modeller, för gårdar, offentliga utrymmen samt rännor som klarar av den enorma belastningen på lagerområden.

Med rännorna kan man skydda hus, vägar, offentliga byggnader samt gårdsområden mot skador från stora vattenströmmar och översvämning.

Våra produkter

ANRIN KE avvattningsrännor är avsedd för belastningsklasser A 15–E 600. KE-serien är speciellt planerad för offentliga utrymmen, både för lätt och tung trafik. Systemet kan användas t.ex. på torg, gågator, parkeringsplatser, vid vägkanter, på industriområden, i hamnar osv.

ANRIN Drain KF-100 är ett stabilt avvattningssystem med kantförstärkning i gjutjärn, som håller i krävande förhållanden.

ANRIN SF-100, SF-150, SF-200 och SF-300 är ett avvattningssystem för hög belastning, för belastningsklasser D 400–F 900. SF-rännorna passar för industriområden, depåer, flygplatser, hamnar, för längsgående dränering av vägar osv.

ANRIN SELF-serien omfattar olika slags strukturelement: avvattningsrännor, fotskrapor och gårdsbrunnar, som är planerade speciellt för hus, gårdar och trädgårdar.

Ett rännsystem helt i plast för ytavrinning i bostadsområden. Med plast- eller metallgaller.

ANRIN Z-serien är ett avvattningssystem för dekorativa ytor. Rännorna kan installeras diskret t.ex. i stenläggningen. Kan användas t.ex. på torg, gågator, gårdar, parkeringsområden, cykelvägar, grönområden osv.

ANRIN Sport är ett avvattnings- och kantsystem speciellt designat för idrottsområden. Systemet består av olika struktruella element, som kan sammanfogas till en skräddarsydd lösning!