0 Artiklar €0.00

Nordic Green Roof® inhemskt sedumtak

Odling av Nordic Green Roof®, inhemskt brandcertifierat sedumtak sedan 2012 och anläggning av gröntak alltsedan 2005.
Tillsammans med den svenska leverantören lanserade vi hösten 2005 en sedummatta som passar det nordiska klimatet. Den kan till exempel användas till gröntak. Växtligheten har en noggrant undersökt struktur. Odlingsmetoden och arterna har använts i Sverige i över 30 år. Växtlagret är brandtestat enligt NT FIRE 006 (nordisk standard) samt BROOF (t2). År 2012 inledde vi odling av inhemsk, brandklassificerad sedum i Ekenäs i Raseborg. Artinnehållet är mångsidigt och växterna trivs på olika håll i Finland.

Sedummattan är kostnadseffektiv och enkel att installera för olika användningsändamål, till exempel som gröntak. Sedumtak kan användas på offentliga byggnader och privata hus och tillhörande konstruktioner, garage, hallar och på alla takytor där man önskar sig en kraftig växtlighet. Det passar också på heta ställen, t.ex. på tak, på stenmurar, i sluttningar, i rondeller, osv.

Under sedumtaket installeras ett vattehållandeskikt samt en dränerande spiralnätsmatta. Tack vare integrerade lermineraler, långverkande gödselmedel och mångsidiga mineralämnen bevaras näringsämnena länge. Sedumtak sparar energi och underhållskostnader. Det förbättrar klimatet, skyddar takkonstruktionerna, filtrerar orenheter och damm, samlar regnvatten och förbättrar estetiken i bostadsmiljöer.

Andelen grönområden borde utökas inom miljöbyggande. Den nuvarande byggnadskulturen ödelägger stora grönområden. Med hjälp av takvegetation kan man ersätta förlorade grönområden och skapa nya levnadsmiljöer för fåglar, insekter och växter. Regnvattnet lagras i växtmattorna, vilket minskar belastningen på avloppsnätet och byggandet av nya regnvattensystem. Växtmattan på ett gröntak är ett levande material, som förändras med årstiderna.

KLASSIFICERAD ENLIGT BRANDSTANDARD NT FIRE 006 (nordisk standard)

Nordic Green Roof®-gröntaksystemet består av sedummattor, som installeras på ett Nordic Green Roof® VH1200 vattenhållande underlag. Under VH1200 installeras ett  Nordic Green Roof™ Drän spiralnät, som håller formen i flera årtionden. Gröntakets växter mår bra och tål även krävande växtförhållanden och periodisk torka.

Vårt bassortiment innehåller en sedummatta med 8–15 olika sedumarter eller besläktade arter och underarter. Sedumtakets mångsidiga artinnehåll förändras enligt växtplats, en del av arterna blir starkare medan andra försvinner. När en sedummatta installeras som gröntak bör man beakta takets klimatförhållanden och vad som växer runt byggnaden. På skuggsidan breder mossan ut sig i sedummattan.

Nordic Green Roof®-systemet passar för tak med en lutning på 2–35 grader. I annat fall kan ni kontakta oss, så kan vi tillsammans hitta en lösning som passar er.

Till sedumarterna som används i gröntak hör t.ex. Sedum acre, Sedum album, Sedum reflexum, Sedum sexangulare, Sedum kamtschaticum samt besläktade arter och underarter till dessa. 

Gröntakets fördelar:

- Hög vattenlagringskapacitet, 50–80 % av regnmängden lagras i sedumväxtligheten och förångas, vilket minskar dagvattenbelastningen och vattenförbrukningen
- Binder damm och orenheter
- Ljudisoleringsförmåga ca 40 dB med 12 cm växtlighet
- Passar för små och stora takytor
- Förbättrar klimatet med hjälp av växtlagret
- Värmer inte takytan och reflekterar inte strålning
- Långsam avdunstning ger svalka inomhus under sommaren
- Förlänger takläggningens livstid
- Kan minska temperaturväxlingarna från 80 grader ner till 25 grader
- Garanterat UV-skydd för takbeläggningen
- Lagrar värme, minskar kylan inomhus under vintern
- Skapar livsmiljöer för djur och växter
- Förbättrar den ekologiska balansen
- Minskar uppvärmningskostnaderna

Anläggning/tekniska anvisningar:

Underhållsanvisningar: Ett gröntak av sedummatta är också ett grönområde som kräver underhåll.

Du kan ladda ner underhållsanvisningar för sedummattan från produktsidorna.

Nordic Green Roof® är ett registrerat varumärke som endast kan användas av Urbangreen. Bokstäverna NGR och UGR betyder inte nödvändigtvis att produkten är ett Nordic Green Roof® sedumtak. Den enda befullmäktigade återförsäljaren i Finland är EG-Trading Oy.

Våra produkter

Nordic Green Roof® gröntak består av sedummattor, som anläggs utanpå vattenhållande lager. Nordic Green Roof® VH1200 vattenhållande matta binder fukt och  Nordic Green Roof® DRÄN mattan dränerar bort överlopps vatten.

Biomodulimme on suunniteltu viherkatoille luomaan mielenkiintoisempaa näkymää.

Nordic Green Roof®, anläggnings- och skötselanvisningar samt produktblad Nordic Green Roof® Vattenhållande matta VH1200 och Dräneringsmatta/Drän samt Nordic Green Roof® kantavslut.

 

Biotoplådorna är gjorda av rostfritt stål, och fyllda med jordmaterial, sten och växter. Produkten är konstruerad för att hålla för växlande väder och skadegörelse. Vi kan rekommendera växtsortimentet eller planera det enligt kundens önskemål, klimatförhållanden och de naturliga tillväxtförhållandena.