0 Artiklar €0.00

Skogs- och vattenväxtmattor

Skogsmattan består av skogsbotten från finska skogar. Skogsmattan innehåller blåbär, lingon, mjölon, lav, kråkbär, ljung, mossa osv. beroende på var den har växt. Skogsmatta används när man vill laga skadade gårdsområden eller vill skapa en skogsliknande miljö.

 

Vattenväxtmattor är avsedda för erosionsproblem på sjö- eller havsstränder eller vid andra vattendrag. Den färdiga växtmattan binder partiklar och skapar vackra blommande miljöer invid vattnet. Mattorna kan också användas som naturliga vattenhållare i dagvattenbassänger, på översvämningsområden och i andra bassänger. Samtidigt fungerar de som bas för växtunderlaget och ökar gödselmedlen i vattnet samt främjar annan växtlighet.

Våra produkter

Skogsmattan innehåller blåbär, lingon, mjölon, lav, kråkbär, ljung, mossa osv. beroende på var den har växt.

Vattenväxtmattor är avsedda för erosionsproblem på sjö- eller havsstränder eller vid andra vattendrag. Den färdiga växtmattan binder partiklar och skapar vackra blommande miljöer invid vattnet.

Flytande våtmarker utnyttjar naturens förmåga till långsiktig och hållbar vattenbehandling och vattenrening utan kemikalier.