0 Artiklar €0.00

Biomodul

Nordic Green Roof® sedumtak

Våra biomoduler är planerade för gröntak för att skapa ett intressantare utseende.

Med hjälp av biomoduler kan man på sedumtaket bygga små upphöjningar som skapar variation. Till basbiomodulerna hör bl.a. höga sedumarter. Biomodulerna kan planeras enligt kundens önskemål, klimatförhållandena och de naturliga tillväxtförhållandena. Biomodulerna finns med flera olika artalternativ.

Fördelar: 

Intressant gröntak med många olika arter.