0 Artiklar €0.00

ANRIN SF-serie

Ytvattenrännor

ANRIN SF-100, SF-150, SF-200 och SF-300 är ett avvattningssystem för hög belastning, för belastningsklasser D 400–F 900. SF-rännorna passar för industriområden, depåer, flygplatser, hamnar, för längsgående dränering av vägar osv.

Broschyrer: