0 Artiklar €0.00

Ecoraster jordceller

Cellsystem

Traditionella jordcellsystem används för att förstärka det existerande markunderlaget. Jordcellerna kan t.ex. användas till en grön brandväg på fastighetens gård. Oftast används jordcellerna på parkeringsområden eller som vägbotten. Jordcellerna fungerar också som dagvattenelement, eftersom de släpper igenom vatten. Vi tillhandahåller Ecoraster jordceller.

ECORASTER-jordcellerna finns i höjderna 30, 40 och 50 mm. Cellerna kan förses med växtlighet, fyllas med krossgrus eller annat material.

ECORASTER-produkterna görs av LDPE (Low Density Polyethylen)-material. Det är naturvänligt, flexibelt, starkt samt köld- och UV-beständigt. Det finns i olika färger (svart, grönt och brunt). 

ECORASTERS patenterade säkerhetslåssystem är testat och certifierat (DIN 1072). Produkten hålls på plats oberoende av fyllnadsmaterialet. Detta möjliggör en mångsidig användning för olika objekt.

ECORASTER kan också användas i jordbruk, speciellt för hästar. Cellerna kan användas t.ex. på utfodringsplatser, ingångar till stall, betesmark och grund för ridarenor.

ANVÄNDNINGSOBJEKT 

- Parkeringsplatser 
- Brandvägar 
- Vägar på byggplatser 
- Förstörkning av vägrenar 
- Infarter, lastplatser                                                
- Campingområden 
- Gångar i trädgårdar och på golfbanor 
- Markförstärkning runt träd 
- På gårdar, marknads- och cirkusområden 
- Underlag för gröntak 
- Skydd för plana tak, gångar, betes- och bevattningsområden 
- Under ridarenor och ridstigar

Fördelar: 

- Säker låsning/hålls på plats (med grönska eller utan)
- Håller hög belastning (upp till 20 tons axelvikt)
- Stormvattenelement, permeabelt för vatten och näringsämnen
- Dränering med sten, krossad sten eller sand
- Tål stora temperatursvängningar (-50 C och +90 C) 
- UV- och klimatresistent
- Lätt och snabb att anlägga (upp till 100m²/person/h) 
- Enkel och snabb omarbetning (t.ex. med en fjädersåg eller bult sax)

Teknisk information: 

 

MODELLER OCH LASTVIKT 

E40: Axelvikt upp till 10 ton 
E50: Axelvikt upp till 20 ton
S50: Axelvikt upp till 10 ton

EGENSKAPER 

- Integrerade expansionsområden
- Elastisk
- Hög cellvägg