0 Artiklar €0.00

Systemlösning "Takträdgård lätt”

ZinCo intensivt gröntak

Hittills har lågviktslösningar varit möjliga endast på extensiva tak. ZinCo öppnar nya möjligheter med sin produkt Aquatec® AT 45, som avlägsnar begränsningarna och förnyar kapillärbevattningen. 

Systemet består av ett vattenhållande element, Aquatec® AT 45, bevattningsrör som integrerats i elementen och Wicking Mat DV 40, som överför vatten via trådar med hjälp av kapillärkraft. Systemet grundar sig på optimal vattenfördelning och vattenhållning i Aquatec® AT 45 element. Vattnet matas in i elementets kanaler och celler. Det sugs uppåt med Wicking Mats trådar och är sedan tillgängligt för växtunderlaget, dvs. växterna. 

Denna struktur kan installeras på plantak och tak vars lutning är högst 5°, även på åstak och omvända tak.

Växtskiktet kan bestå av gräs, perenner och små buskar (små kullar med växtundelag). 

Teknisk information: 

   

   Växter

 

   Växtunderlag

 

 

   Wicking Mat DV 40
   Aquatec® AT 45 + integrerade Dripperline 100-L1 droppbevattningssystem
   Filterskikt PV
   (Rotspärr WSB PO-100)

 

 

Uppbyggnadshöjd: min. 150 mm
Vikt genomdränkt: min. 180 kg/m²
Vattenhållandekapacitet: min. 60 l/m²