0 Artiklar €0.00

Systemlösning "Takträdgård”

ZinCo intensivt gröntak

“Takträdgård” är en mångsidig gröntaksstruktur med hög vattenhållningsförmåga. Den passar för gräsmattor, perenner samt buskar och träd om man använder ett djupare växtunderlagsskikt. Kan kombineras med t.ex. gångvägar, terrasser, körvägar och lekplatser.

Floradrain® FD 60 neo elementet är kärnan i detta gröntakssystem. Det kan betonggjutas som underlag för en körväg eller användas som grund så att man varken behöver perforera takkonstruktionen eller påverka dräneringen. I takträdgårdar är det viktigt att hålla kvar så mycket dagvatten som möjligt för att minska på bevattningsarbetet. Kanalsystemet Floradrain® FD 60 neo (se bild nedan) gör det möjligt att lagra upp till 50 mm.

Teknisk information: 

   

   Växter

 

   

   Växtunderlag

   
   Filterskikt SF
   Floradrain® FD 60 neo
   Skyddsmatta ISM 50
   (Rotspärr WSB 100-PO)

 

Uppbyggnadshöjd: min. 270 mm
Vikt genomdränkt: min. 370 kg/m²
Vattenhållandekapacitet: min. 136 l/m²

Broschyrer: 
DWG-filer: