0 Artiklar €0.00

Systemlösning "Ljung och lavendel"

ZinCo intensivt gröntak

Denna systemlösning är idealiskt för ett enkelt, semi-intensivt gröntak, med blommande perenner och doftande örter.  Växtsortimentet inkluderar perenner, gräs och buskar som tål torka och bildar en visuellt tilltalande växtlighet. Växterna kräver minimal skötsel efter att de har rotat sig. 

I systemet används dräneringselementet Floradrain® FD 40-E, soma passar för både extensiva och intensiva gröntakskonstruktioner. Floradrain har en hög dräneringsförmåga och passar också plantak med ett stående vattendjup på lägre än 40 mm, så att växtunderlaget inte blir genomdränkt. Snabb och enkelt att installera, håller att gå på. Kan också installeras under betongplattor och stenläggning. Kantstenar kan anläggas direkt på betong eller murbruk utanpå Floradrain® utan att störa dräneringsfunktionen. Under stenläggning installeras Floradrain® elementen med diffusionsöppningarna neråt, därefter fylls elementen med krossgrus.

Denna konstruktion kan också användas för gräs-/ängstak med färdig fröerosionsmatta. Se tilläggsinformation här.

Teknisk information: 

 

 

 

   Växter

 

 

 

   Växtunderlag, minst 100 mm

   Filterskikt SF
   Floradrain® FD 40-E
   Skyddsmatta SSM 45
   (Rotspärr WSF 40)

Uppbyggnadshöjd: min. 140 mm
Vikt genomdränkt: min. 160 kg/m²
Vattenhållandekapacitet: min. 60 l/m²