0 Artiklar €0.00

Plantex Root Protector

Ogräsmattor och markdukar

DuPont Plantex® Root Protector är en vattengenomsläpplig rotbarriär. 

Dukens vattengenomsläpplighet garanterar att vattnet strömmar fritt i jordmånen, utan problem med hydrostatiskt tryck och dålig belastningshållbarhet i fuktiga utrymmen. En korrekt dränering i infrastrukturbotten hjälper att upprätthålla långvarig bärighet och ökar strukturernas hållbarhet. Upprätthållande av en tillräcklig fukthalt i jordmånen förbättrar lutande infrastrukturers stabilitet samt den byggda miljön i allmänhet.

Idealiskt för horisontell anläggning, t.ex. vägar och stigar, urbana planteringsskydd, buskhäckar och gröntak.

 

Kan installeras på fuktiga ställen.