0 Artiklar €0.00

MIA Drain dräneringsmatta

Geotextilier

Dräneringsmatta med geotextil på båda sidor. Dräneringsmattor används ofta istället för ett dräneringsskikt av grus och passar på membraner och hårda ytor som sten och betong. Används för horisontal- eller vertikaldränering, t.ex. på parkeringsdäck, takträdgårdar, broar, soptippar osv. Finns i många olika modeller, enligt objektets krav.
Att installera en dräneringsmatta är en bra lösning som kan ersätta många tidskrävande arbetsmoment. Dräneringsmattan fungerar som membranskydd, dränerings- och separationsskikt. En dräneringsmatta är därför också platsbesparande och vid till exempel anläggning av takträdgårdar kan bygghöjden reduceras betydligt.