0 Artiklar €0.00

Blogg för admin

EcoSurface underlag runt träd

Svenska

EcoSurface 30 mm som ytlager runt träd. Objekten bl.a. Helsingfors internationella skola och Kampens innergård/Sampogränden 2. Under EcoSurface anlades en ogräsduk. Duken och EcoSurface-materialet andas och släpper igenom vatten och näringsämnen. Underhållsfritt.

Ånäsgatan, Vanda

Svenska

Skydd av sluttningar med Greenfix 9 buskerosionsmatta, Vanda år 2009 och 2011. Buskerosionsmattan anlades på Geowebs cellsystem för sluttningar för att skydda sluttningen mot yterosion och optimera buskarnas tillväxt. Cellsystemet anlades under buskerosionsmattan eftersom väganslutningen orsakar vattenflöde/jordras.

Sidor