0 Artiklar €0.00

Blogg för admin

Kägeludden, Esbo

Svenska

På objektet har NGR sedumtak anlagts på flera tak, både på parkeringshallens tak i marknivå och i högre våningar. Taken blommar rikligt tack vare mångfalden av arter.

Lojo

Svenska

Buskerosionsmattan Greenfix 9 har använts för att förhindra yterosion och främja buskarnas tillväxt på nya planteringsområden för buskar.

Sidor